Спонсорите натиснаха FIFA за реформи

28.05.2015 | 17:18

Нейра Чехич, Boomberg Лондон