Възобновяемо гориво от въглероден диоксид и слънце

22.05.2015 | 16:20

Компания от Ню Мексико е на път да предизвика нова енергийна революция