Специалните части на армията заедно с отряда за борба с тероризма към МВР провеждат съвместни учения

13.05.2015 | 19:38

Те са във връзка с напрежението в Куманово