Пазарен анализ 12 май 2015г.

12.05.2015 | 21:46

Коментар на Владимир Сиркаров