Гърция ще направи следващото плащане: Фрерис

07.05.2015 | 15:46

Коментар на Ендрю Фрерис, директор Ecognostics Advisory за Bloomberg TV.