Колко значимо събитие е създаването на AIIB според Лари Съмърс

07.04.2015 | 15:15

40 държави ще учредят Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, която ще се конкурира със Световната банка