ОП Наука и образование - възможности и предизвикателства

02.03.2015 | 15:22

Иван Кръстев, бивш зам.-министър на образованието