Internet of Things и иновациите в системите за управление на бизнеса

08.02.2015 | 15:50

Стели Димитрова, управляващ директор на XAPT Solutions