Walgreens и Alliance Boots се сливат официално в последния ден на 2014 г.

30.12.2014 | 13:05

Коментар на Миа Саини, Bloomberg TV