Златният референдум в Швейцария: значение и ефекти, Boom&Bust, част 1 (30.11.2014)

30.11.2014 | 23:02

Факти и анализи от нашите гости: Димо Стефанов, анализатор в Тавекс, и Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари" на Елана Трейдинг.