Финансов пътеводител за родители и тийнейджъри, Boom&Bust, част 3.1 (23.11.2014)

24.11.2014 | 00:02

Росица Вартоник, председател на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и Преслав Китипов, дипломиран финансов консултант с 15-годишен опит в банкирането и капиталовите пазари говорят за нивото на финансовата грамотност в България и защо е необходимо тийнейджърите да са финансово грамотни.