25 години преход, 25 години медийна демокрация

15.11.2014 | 12:00

Георги Куртев, Магдалена Димитрова и Людмил Кърджилов коментират медиите по време на преход.