Ще бъдат ли поставяни хора под запрещение?

10.11.2014 | 09:49

Кога България ще промени законите си и част от хората няма да бъдат ппоставени под пълно запрещение? Осъдителни решения, стари текстове и еврорегламенти.