Пазарен анализ от 1 юли

02.07.2014 | 11:23

Коментар на Владимир Сиркаров.