Политическият риск за икономиката на България (15.06.2014) (ВИДЕО)

17.06.2014 | 11:40

Любомир Стефанов, политически анализатор, и Христиан Даскалов, експерт в Brain Workshop Institute, за влиянието на политическите размествания върху икономическите процеси в България.