Образование и бизнес: региони - Евелина Джевиецка

10 май 2018
Публикувана:

Евелина Джевиецка (Ewelina Drzewiecka) – доктор в областта на културознанието и магистър по богословие, главен асистент в Кирило-Методиевския научен център към БАН и в Института по славистика на Полска академия на науките. Изследва българска култура и литература в контекста на проблемите на модерността, история на идеите и културния трансфер.

Лекция на конференцията Образование и бизнес: Региони, София, 10 май 2018 "Региони-периферии-центрове. Няколко думи за изследванията на културата".

 

Коментари ( 0 )