Очакваме бюджетен излишък от 2,5 млрд. лева след края на август

Постъпленията в държавната хазна са повече в сравнение с 2017 година

01.09.2018 | 10:58 Редактор: Ивайло Николов
Очакваме бюджетен излишък от 2,5 млрд. лева след края на август

Излишъкът в бюджета се очаква да достигне до 2,5 млрд. лв. към края на август, показват предварителните данни на Министерството на финансите. Постъпленията в хазната се очаква да достигнат близо 26 млрд. лв., което е увеличение от 2,7 млрд. лв. спрямо август 2017 година. Според министерството повишението се дължи на основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,4 млрд. лв. или близо 11%. Ръст има и при постъпленията от помощи, които нарастват с 290,4 млн. лева.

Разходите обаче също се увеличават. Към края на август те са в размер на 23,5 млрд. лв., което е с близо 2,4 млрд. повече спрямо година по-рано. От финансовото министерство уточняват, че ръстът се дължи главно на увеличението на пенсиите, по-високите заплати на учителите и на някои държавни служители, а също и от увеличение на капиталовите разходи по европроектите. Частта от вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз, изплатена  към 31 август 2018 година от централния бюджет, възлиза на 738,2 млн. лв.

Данните за изпълнението на държавната план-сметка за юли са малко по-подробни. В края на седмия месец от годината превишението на приходите над разходите е в размер на 2,36 млрд. лв.

Четете още на INVESTOR.BG

Снимка: Bulgaria ON AIR