На дъното сме в ЕС по заетост в сектора на културата

Зад нас са само Румъния и Словакия

20.02.2018 | 15:06 Редактор: Тодор Петров
На дъното сме в ЕС по заетост в сектора на културата

Трите страни в Европейския съюз с най-нисък дял на заетите в областта на културата спрямо всички работещи са Румъния (1,6 %), Словакия (2,5 %) и България (2,8%), показват данни на Евростат.

Най-висок е делът на заетите в сектора на културата в Естония (5,3 %), Люксембург (5,1 %) и Швеция (5%).

Като цяло в Евросъюза около  8,4 млн. души работят в културния сектор или 3,7% от всички заети. Между  2011 и 2016 г. броят им расте устойчиво с 549 хил. повече работни места  (7%).

Около 2 млн. от тях са художници или писатели, от които почти половината са самонаети (48%). Така сред тези дейности се наблюдава много по-висок дял на самонаетите, в сравнение 15-те процента средно за всички работещи в ЕС.

Откроява се нивото на образование сред заетите в сектора на културата. Почти 60% от тях имат висше образование, при 34% дял на висшистите общо за Съюза. 

Четете още икономически новини в Investor.bg

Още от Икономика