Повишава се средната лихва на срочните депозити

През февруари тя нараства с 0,21%

27.03.2017 | 18:03 Редактор: Жанета Нейкова
Повишава се средната лихва на срочните депозити

свързани

Единствено средната лихва на срочните депозити на нефинансови предприятия по нов бизнес, договорени в евро, се повишава през февруари. През януари депозитите се олихвяваха с 0,14%, а в края на миналия месец - с 0,21%, което е с 0,07 пр. п. повече, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ) за февруари, цитирана от Investor.bg

За сравнение, през февруари 2016 г. средната лихва на новодоговорените депозити на нефинансовите предприятия в европейската валута беше 0,87%, сочат данните на централната банка.
През февруари в сравнение с януари тази година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за бизнеса спада с 0,02 пр.п. до 0,18%. На годишна база намалението на средната лихва е с 0,35 пр.п.

През февруари 2017 г. средният лихвен процент за бизнеса по салда при овърнайт депозитите в левове и в евро на годишна база е по-нисък с 0,05 пр.п. и достига съответно до 0,04% и 0,03%.

Към 28 февруари тази година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове по салда намалява за година с 0,42 пр.п. до 0,47%.

Годишното намаление при срочните спестявания в евро за година е с 0,49 пр.п. до 0,50%.

 Цялата статия прочетете в Investor.bg

Снимка: Pixabay.com