Министерство на здравеопазването обяви търг за лекарства за болниците

Поръчката е за малко над 1,1 млрд. лв.

02.12.2016 | 23:59 Редактор: Ирина Георгиева
Министерство на здравеопазването обяви търг за лекарства за болниците

Министерството на здравеопазването е обявило обществена поръчка за покупка на лекарства за болниците на стойност малко над 1,1 млрд. лева, показва справка на Investor.bg в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

От документацията става ясно, че предвижда сключване на рамково споразумение или динамична система за покупки на медикаменти.

Търгът е електронен, през единната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения. Крайният срок за подаване на документи е 11 януари 2017 г., а офертите се предвижда да бъдат отворени на 12 януари.

Платформата за доставка на лекарства беше въведена от здравния министър в оставка Петър Москов с идеята да свали цената на медикаментите за болниците. Допреди въвеждането ѝ лечебните заведения сами провеждаха търговете си и често малките и отдалечени болници, които заявяват и най-малки количества, получаваха оферти на изключително високи цени.

Поръчката е разделена на обособени позиции.

Първата е за медикаменти от категорията "храносмилателна система и метаболизъм", като индикативният бюджет е малко под 35,7 млн. лева. Предвижда се доставки по бъдещото споразумение да се правят до края на 2018 г.

Втората обособена позиция е за лекарства от групата "кръв и кръвотворни органи" с индикативен бюджет малко над 163,7 млн. лева (най-големият в групата) и същия срок на доставка.

Втората най-скъпа позиция е за лекарства за нервната система – индикативният бюджет надвишава 132 млн. лева.

Третата обособена позиция е за лекарства за сърдечно-съдовата система с индикативен бюджет почти 11,7 млн. лева.

Предвидени са и доставки на дерматологични средства с бюджет от над 621 хил. лева, лекарства за пикочо-половата система за почти 470 600 лева, хормонални препарати за почти 24,7 млн. лева, антиинфекциозни средства за почти 50,7 млн. лева, антинеопластични и имуномодулиращи средства за почти 64,1 млн. лева.

Четете още икономически новини в Investor.bg