Летище София ще бъде отдадено на концесия за 35 години

Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура

03.06.2016 | 16:45 Редактор: Ирина Георгиева
Летище София ще бъде отдадено на концесия за 35 години

Летище София ще бъде отдадено на концесия за 35 години. Това става ясно от документацията за процедурата, която е публикувана на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура. Минималните изисквания към участниците са да имат опит като летищен оператор на поне едно международно летище с пътникопоток над 6 млн. пътници годишно, да разполагат с необходимото техническо оборудване, както и с квалифициран технически персонал, да имат опит при изграждането на летищна инфраструктура, както и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането, съобщават от ведомството.

Бъдещият концесионер трябва да заплати минимално еднократно концесионно плащане в размер не по-малък от 550 млн. лева без ДДС (660 млн. лева с ДДС). Както беше решено със Закона за бюджета за 2016 г., постъпленията ще се ползват за оздравяването на БДЖ.

Минималното годишно концесионно плащане трябва да е малко под 10 млн. лева, като на всеки три години се предвижда да се коригира с инфлацията за съответния 3-годишен период, става ясно от документацията.

Самото годишно плащане ще се определя като процент от нетните приходи за съответната година. Процентът не може да е по-малък от 7 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта.

Концесионерът освен това ще е задължен да реализира инвестиции за минимум 306,545 млн. лева за срока на концесията. Сред тях е изграждането на нов пътнически терминал със седем ръкава и 5 входа за пътници с капацитет на обслужване 3 млн. души годишно.

Що се отнася до служителите, в документацията се посочва, че трудовите им договори няма да бъдат прекратени. Всички служители на Летище София ще бъдат прехвърлени към концесионера.

Очаква се за целия период на концесията ползите за държавата да бъдат за над 1,2 млрд. лева, изчисляват от транспортното министерство.

Заради концесията е стартирана процедура по предсрочно погасяване на заема от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за ремонта и разширението на столичното летище. Освен средствата от ЕИБ, беше отпуснат и заем в размер на 42 млн. евро от Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие, както и средства по линия на предприсъединителните програми ФАР и ИСПА.

Крайният срок за погасяване на заема към ЕИБ е 5 септември 2017 г., като остават над 15,3 млн. лева на три вноски. Една от клаузите в договора обаче е държавата да задържи летището до изплащането на заема, което би спънало концесията.

Четете още икономически новини и анализи в Investor.bg