„Армеец“ зае първо място на застрахователния пазар (видео)

За изминалата година компанията реализира премиен приход над 170 млн. лева.

07.05.2013 | 18:25
„Армеец“ зае първо място на застрахователния пазар (видео)

Застрахователно акционерно дружество “Армеец” заема първо място на застрахователния пазар за 2012. Отличието е на Комисията за финансов надзор. За изминалата година компанията реализира премиен приход над 170 млн. лева и ръст от 6% спрямо 2011.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. „Армеец” е на първо място по застраховка „Каско” с приходи от над 85 млн. лева и пазарен дял от 21%. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” дружеството генерира премиен приход от 52.5 млн. лева.

За специфичната застраховка „Помощ при пътуване” хората също се доверяват най-много на „Армеец”. Компанията има 24% пазарен дял в този сектор.

В класическата „Злополука”, дружеството реализира застрахователни премии за 3.7 млн. лева с 14% пазарен дял. Българска агенция за кредитен рейтинг присъди на „Армеец“ за 2012 кредитна оценка iBBB и краткосрочен рейтинг А-3, което определя финансовата перспектива на компанията като стабилна. Няколко месеца по-късно компанията бележи чувствителен ръст и при застраховането на финансови рискове – 27%, а генерираният премиен приход е 2.8 млн. лева. Като ключ към стабилен успех и то в условия на пазарна стагнация, от компанията посочват целенасочените усилия за широк спектър услуги с неизменно високо качество.