Всяко водно съоръжение трябва да има оператор за поддръжка

Необходимо е да бъде намален рискът от наводнения, се казва в стратегия, приета днес от кабинета.

05.09.2012 | 16:53
Всяко водно съоръжение трябва да има оператор за поддръжка

Държавата засилва контрола върху язовирите с приетата днес от министрите Национална стратегия за развитие на водния сектор. В документа са засегнати важни въпроси за развитието на водния сектор в дългосрочен план като управлението на водните резерви, подмяната на амортизиралата инфраструктура и необходимите инвестиции.

Всяко водно съоръжение трябва има както стопанин, така и оператор за поддръжка, се казва в документа. Освен това е записано, че Министерството на регионалното развитие ще управлява ВиК съоръженията държавна собственост, Министерството на икономиката - язовирите за питейно водоснабдяване, компанията "Язовири и каскади" ще следи за техническото състояние на всички язовири и микроязовири, а на земеделското министерство са поверени водоемите за напояване.

В дългосрочен план – до 2035 – държавната стратегия е записано, че трябва да бъде намален рискът от наводнения и да се поддържа нивото на водните ресурси.

По предварителни изчисления за подобряване на амортизираната водна инфраструктура и изграждането на нова, на държавата ще са необходими минимум 6.5 млрд. евро, а за покриване на всички изисквания на Европейския съюз за управление на водния сектор - близо 22 млрд. евро.