Проблемните заеми с реален спад през юли

Домакинствата продължават да теглят по-малко кредити.

23.08.2012 | 13:17 Редактор: Ралица Пейчева
Проблемните заеми с реален спад през юли

Проблемните кредити намаляват все по-осезаемо, показва паричната статистика на Българската народна банка. Делът им спрямо всички отпуснати заеми към края на юли е 23.41%, което е с 0.14% по-малко спрямо юни. Подобен спад не е бил отчитан през последните години. Понижението през шестия месец на 2012 бе едва 0.1%, което експерти отдаваха на повечето отпуснати кредити, а не на реален спад при лошите и преструктурирани заеми. Въпреки тенденцията, необслужваните и непогасяваните редовно банкови задължения все още са над 9.8 млрд. лева.

Общото кредитиране, без овърдрафт, се е увеличило със 171 млн. лева до 42.252 млрд. лева, показват още данните на БНБ. Това е ръст от 4.2% на годишна база, но според финансисти той  се дължи предимно на фирмено и ипотечно кредитиране. Само за месец компаниите са получили над 200 млн. лева банково финансиране. Ипотечните кредти са с 0.3% повече, спрямо юни.

В същото време домакинствата продължават да теглят по-малко заеми. Само за юли е отчетено намаление с 2.3% на потребителките кредити.

Очаквано, депозитите продължават да се увеличават. Близо 11% е общият ръст на спестяванията на годишна база.