Предварителните кандидатстудентски изпити в СУ ще се проведат днес

В 9:00ч. сутринта започват тестовете на бъдещите студенти

02.04.2017 | 09:25 Редактор: Иван Берберов
Предварителните кандидатстудентски изпити в СУ ще се проведат днес

Изпитите по български език и литература, и по математика за кандидат-студенти от предварителната сесия в Софийския университет "Св. Климент Охридски", ще се състоят днес, предаде Dnes.bg.

Изпитът по български език и литература е от 9.00 часа, а по математика - първо равнище, от 14.00 часа.

За първи път изпитът по български език и литература в СУ ще е в две части - тест и аргументативен тип текст (есе). Тестът ще е с 50 въпроса, ще се оценява със 70 точки, като 1/3 от точките ще са за въпросите по литература. Ще има и задача за изграждането на есе, която ще се оценява с 30 точки. Максималният брой точки от изпита ще е 100.

Създаването на аргументативен текст - есе, е задължителен компонент от изпита, което означава, че при отказ от писането на есе точки няма да се присъждат, въпреки че кандидатът може да е дал верни отговори на задачи от теста. Темата на есето може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник. Текстът трябва да е в обем до три страници.

Тестът ще включва въпроси както от затворен, така и от отворен тип. Тестовите задачи по литература и част от задачите по български език ще са формулирани на базата на откъси от текстове.

Въпросите, проверяващи литературните знания на кандидатите, ще са базирани върху откъси както от текстове, включени в програмата по български език и литература за задължителна подготовка за 11-и и 12-и клас, така и от текстове, невключени в учебната програма. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са формулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на целия текст.

По-малка част от въпросите, свързани с литературни компетентности, ще изискват фактологически знания - разпознаване на авторство, заглавие и др., а по-голямата част от тази група въпроси предполага умения за четене на художествен текст - обяснение на мотивацията на героите, тълкуване на функцията на използваните изразни средства, коментар върху структурни особености на текста.

Изпитът по български език и литература в СУ продължава четири часа.

Изпитът по математика - първо равнище, също е четири часа. От 2016 г. форматът на изпита в СУ съвпада напълно с този на матурата по математика и включва общо 28 задачи. От тях 20 са задачите с избираем отговор от четири възможности. При тях кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор. Пет са задачите с отворен отговор, като при тях кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори. Има и три задачи с цялостно решение. При тях кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика.

При решаването на всички задачи се използват знания от различни теми от програмата по математика за задължителна подготовка в училище. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. Не се разрешава използването на калкулатори, на електронни бележници и на портативни компютри.

Статията може да намерите в Dnes.bg