След 7 клас всяка паралелка ще приема с отделен бал

Оценките за основното образование се преобразуват в точки

28.03.2017 | 19:25 Редактор: Иван Берберов
След 7 клас всяка паралелка ще приема с отделен бал

За образованието след седми клас училищата могат да избират различни предмети при образуването на бала за прием на всяка отделна паралелка. 

Така, например, гимназия с паралелка с профил чужди езици може да класира кандидатите с оценки по български език и по чужд език, а друга с български и философия. 

Оценките от свидетелството за основно образование се преобразуват в точки. Отличен 6 ще се равнява на 50т., а максималният брой е 500т. 

Останалата част от бала се образува от точките, получени на националното външно оценяване. 

Те могат да се използват по три начина. Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и по математика. При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика, а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. 

Към получения бал се добавя и резултатът от олимпиада или състезание, включено в календара на МОН. Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж. 

Изпитът по български език е на 19 май, а по математика – на 22 май, успоредно с матурите след 12 клас.