Варненско село с градска атмосфера

Тополи не запустява, напротив - броят на хората в него се увеличава

26.03.2017 | 17:50 Редактор: Луиза Божинова
Варненско село с градска атмосфера

За разлика от повечето села у нас, които запустяват, едно варненско село решава да върви срещу "течението". Животът в него е толкова динамичен, че местните отдавна са категорични - достойно да стане град. 

В това село всичко се случва наобратно – тук броят на хората не намалява, а се увеличава. Местните не бягат към града, за да работят - а самите те дават поминък на хора от Варна. 

Какво задържа хората в село Тополи - разказват Даниела Пехливанова и операторът Виктор Петров: