От 1 април пациентите ще могат да постъпят в болница само след предоставяне на лични документи

Регистрационната система ще позволи прозрачност и повишен контрол

23.03.2015 | 17:12 Редактор: Ирина Георгиева
От 1 април пациентите ще могат да постъпят в болница само след предоставяне на лични документи

От 1 април 2015г. пациентите ще могат да постъпят в болница само след предоставяне на лични документи, съобщават от Здравната каса. 

"Хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна Регистрационна системаЗа целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ." - обясняват от НЗОК.

Това може да бъде:

•    Лична карта;
•    Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта;
•    Паспорт;
•    Моряшки паспорт;
•    Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
•    Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
•    Разрешение за (постоянно) пребиваване;
•    БЛД от стар тип (зелен паспорт);
•    Български граждани без такъв (новородени и деца под 14 години) се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.

Системата ще обработи данните от личния документ и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно ще изпрати информация за това в ЦУ на НЗОК и ще провери дали документът е валиден. Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.

Регистрационната система ще позволи прозрачност и повишен контрол върху целесъобразното използване на средствата от здравноосигурителните вноски на всеки гражданин.

Напомняме на договорните партньори на НЗОК, че в Държавен вестник, бр. 21 от 20.03.2015 г., е публикувано Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на МС за приемане на Методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО. В § 3 на Преходните и заключителни разпоредби на "Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ", както и в чл.94 от НРД 2015 за медицински дейности, е записано, че медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в Регистрационната система, няма да бъдат заплащани от НЗОК.