ОПОС - какво печелим и какво губим - част 1 и 2

Теодора Павлова за новия ПП 2014-2020 г. и резултатите в края на стария период

26.11.2014 | 17:01 Редактор: Дориана Ранкова
ОПОС - какво печелим и какво губим - част 1 и 2

Теодора Павлова, член на УС на БАКЕП, с коментар за ОПОС - изводи от стария и необходими промени в новия програмен период. 

В първа част от интервюто в Инвестбук с водещ Дориана Ранкова, ще успее ли програмата да приключи успешно в рамките на програмен период 2007-2013, предвид концентрацията на проекти в края. Коментар за действията на МОСВ и техните успехи при преговорите за възстановяване на средствата.

 

Във втора част, Теодора Павлова, коментира промени в бенефициентите в новия ПП - ВиК дружествата. Необходимостта от финансови инструменти, за да се избегне безвъзмездната помощ и необходим ли е механизмът на предварително изпълнение, който предложи БАКЕП и при тази ОП.