Столичната община: Няма щета за бюджета по нито един от договорите за Зона 4

Твърденията на АДФИ са единствено за възможни рискове, пише в позицията на общината

19.09.2023 | 17:44 Редактор: Михаела Кирилова
Столичната община: Няма щета за бюджета по нито един от договорите за Зона 4

Проверката на АДФИ на обществените поръчки, попадащи в обхвата на Зона 4 от централна градска част, започна през февруари 2023 г. и завърши с доклад на проверяващите на 11.07.2023 г. По отношение на всички констатации на проверяващите Столична община възрази, като предостави допълнителна информация и документи.

По нито един от проверяваните 6 договора не е установена щета за бюджета - няма неправомерно усвоени или невъзстановени аванси. Твърденията на АДФИ са единствено за възможни рискове, които не са се реализирали при изпълнението на договорите и това е установено от проверяващите, които не констатират щета за бюджета.

В хода на проверката е съставен само един акт за нарушение, срещу който е предоставено мотивирано възражение от страна на Столична община. До момента АДФИ не се е произнесла по възражението. Поясняваме, че актът е само върху един от показателите за оценка "К2 – Оценка по технически показатели", който според проверяващите не давал възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта. Този показател формира само част от общата оценка, която се присъжда на участниците.  Твърдението категорично не отговаря на истината, затова актът е оспорен и в случай, че възраженията не бъдат приети, ще бъде оспорен и пред съда.

Снимка: БГНЕС/архив