Българите пътуват най-много в Турция, все повече чужденци идват у нас за почивка

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са с 21,4% повече в сравнение с април 2022 г.

26.05.2023 | 11:32 Редактор: Юлиан Христов
Българите пътуват най-много в Турция, все повече чужденци идват у нас за почивка

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2023 г. са 675 хил. или с 14,3% над регистрираните през април 2022 година.  Това показват данни на НСИ. 

В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 30,5% и други - с 19,9%, докато тези със служебна цел намаляват с 12.3%. 

През април 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 183,7 хил., Гърция - 143,9 хил., Румъния - 51,3 хил., Сърбия - 49,7 хил., Германия - 33,9 хил., Република Северна Македония - 33,5 хил., Италия - 29,4 хил., Франция - 21 хил., Австрия - 20,9 хил., Испания - 18,9 хиляди. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2023 г. формират пътуванията с други цели - гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 46,3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33,0%, и със служебна цел - 20,7%. 

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 784,4 хил. или с 21,4% повече в сравнение с април 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36,7% (287,9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. 

Най-много посещения в България през април 2023 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 163,5 хил., Турция - 150.8 хил., Гърция - 103,2 хил., Украйна - 60,1 хил., Сърбия - 46,5 хил., Германия - 36,9 хил., Република Северна Македония - 32,3 хил., Полша - 16,3 хил., Обединено Кралство - 15,1 хил., Италия - 13,6 хиляди. 

През април 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 52,7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 33,6%, и със служебна цел - 13,7%. 

Снимка: pixabay.com