НСИ изнесе любопитна статистика за новите сгради и жилища в страната

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в София и Пловдив

09.05.2023 | 11:17 Редактор: Тодор Петров
НСИ изнесе любопитна статистика за новите сгради и жилища в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. е 1 289, а новопостроените жилища в тях са 4 427. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 18 повече, или с 1.4%, а жилищата в тях намаляват със 153, или с 3.3% 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 77.9%, с тухлена - 19.6%, с друга - 2.2%, и с панелна - 0.3%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81.0%), следвани от жилищните кооперации (12.9%). 

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации и сградите от смесен тип намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 228 сгради с 1 430 жилища, Пловдив - 175 сгради с 396 жилища, и Бургас - 141 сгради с 525 жилища в тях. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 
2023 г. е 470.2 хил. кв. м, или с 0.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а  жилищната площ намалява с 1.5% и достига 367.0 хил. кв. метра. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (36.1%), следват тези с три стаи (31.5%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 5.4%.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR