Подаваме сигнали за нарушения в горите през мобилно приложение

Офлайн картата е изключително полезна за работата на лесовъдите в гори и отдалечени планински райони

30.04.2021 | 23:30 Редактор: Калина Донкова

Само 2 месеца след внедряването на мобилния фото-регистър при транспортиране на дървесина, от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) пуснаха мобилно приложение за смартфони и таблети, което позволява използването на офлайн карта за всички горски територии в обхвата на
предприятието, както и изпращането на сигнали за нередности в горите.

От там поясняват, че то не отменя „Националната система 112”, а само я допълва.

Приложението работи под операционната система Android и е свободно достъпно за сваляне на уеб-адреси.

Офлайн картата е изключително полезна за работата на лесовъдите в гори и отдалечени планински райони, където сигналът на мобилните мрежи е слаб или
липсва. Достъпът до нея е възможен чрез бутона за сигнали. Тя включва границите на всички подотдели според горскостопанските планове на 38-те териториални поделения на ЮЗДП, както и всички защитени територии.

От най-голямо значение за заинтересованата общественост е възможността на приложението за GPS-позициониране и подаване на сигнали до ЮЗДП за спешни случаи и нередности в горите, като например природни бедствия, бракониерство, повреди върху туристическата инфраструктура, нерегламентирано движение на МПС извън горските пътища и замърсяване с битови отпадъци. Сигналите следва да бъдат придружени от снимков материал и данни за контакт с подателя. Така горските служители по-адекватно ще могат да оценят подадената информация и да я съобразят при текущия контрол и при планиране на горскостопанските дейности.

Коректно подадените сигнали се визуализират моментално на публичната уеб-карта на горите в ЮЗДП , което улеснява комуникацията между гражданите, предприятието и всички институции, работещи в горите.

Темата коментирахме в предаването "Директно" с експерта по горите Александър Дунчев.

Вижте целия разговор във видеото.