47% от младежите ни нямат минимално ниво на четивна грамотност

Кои са най-често допусканите правописни грешки?

09.09.2020 | 20:06 Редактор: Калина Донкова

България е на дъното на класацията в ЕС по функционална грамотност сред ученици. Данните са част от международно изследване на PISA, проведено през 2018 година.

В проучването са взели участие 6000 ученици от цялата страна на 15-годишна възраст. На 8 септември отбелязахме Международния ден на грамотността.

Според ООН всеки пети в света няма минимална грамотност, като това се отнася и за общо 75 млн. деца. Броят на децата напуснали преждевременно училище у нас е 15 800, сочат данни на Националния статистически институт за периода 2018 - 2019 година.

Има ли пробойни в образователния процес в България и как можем да подобрим нивото на грамотност? Разговор в студиото на ,,Директно'' с проф. д-р Лучия Антонова и доц. д-р Катя Чаралозова от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.