Последният работен ден на депутатите в снимки

Всяка партия прочете декларация с отчет за политическата обстановка

02.02.2023 | 09:55 Редактор: Михаела Димитрова