Разследване в "Напоителни системи"

Щетите от безстопанственост са за 800 хил. лева

03.02.2017 | 14:20 Редактор: Мария Аладжова
Разследване в

Прокуратурата разследва ръководни лица в "Напоителни системи" за безстопанственост.

Щетите, нанесени на дружеството, се изчисляват на повече от 800 000 лева. Сигналът е подаден от изпълнителния директор, а данните се съдържат в одит, изготвен от Министерство на земеделието и храните.

Става въпрос за сключени договори за юридически и консултантски услуги. Одитът е отчел липса на обосновка за необходимостта от извършване на разхода, както и по какъв начин е изчислена сумата по договора.

Голяма част от възнагражденията многократно надвишават определените адвокатски хонорари. В същото време "Напоителни системи" разполага с четирима юристи.