Обмислят 3 програми по история, география и биология за 7 кл.

МОН: Целта е да се компенсира учебното съдържание при промените в закона

04.08.2016 | 17:38 Редактор: Анисия Иванова
Обмислят 3 програми по история, география и биология за 7 кл.

Общата средновековна история, Географията на Балканския полуостров и Европа и темата за гръбначните животни ще се изучават от учениците, които ще са седми клас тази и следващата учебна година, за да няма изпускане на учебно съдържание за тези два випуска, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

За да може всяко училище да прецени според спецификата си как най-плавно да компенсира това учебно съдържание, МОН предлага на училищата три варианта, разписани днес от министър Меглена Кунева.

Компенсацията на учебното съдържание по предметите се налага заради влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него нова образователна структура и въвеждането на нови учебни програми. За да няма неравнопоставеност спрямо другите випуски, темите няма да влизат във въпросите за Националното външно оценяване.

Обучението по тези теми ще е по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучава съответното учебно съдържание.

Според първия вариант учебното съдържание по тези три предмета ще се навакса през годишния хорариум от 34 часа по задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка от училищния учебен план в VII клас. Предложението е той да се разпредели в 12 часа за история и цивилизация, 11 часа за география и икономика и 11 часа за биология и здравно образование.

Според втория вариант в училищния учебен план в часовете за свободноизбираемата подготовка може да се заложи по един учебен час седмично за всеки от трите предмета, а третият вариант предвижда годишното тематично разпределение по всеки от предметите да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на учебната програма за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас.