Около 300 деца са получили бежански и хуманитарен статут в България през 2018 г.

31.05.2019 | 19:00

В света има над 25 милиона бежанци