Филмите "Дворците на народа" и "Монолог в антракта" на фестивала Master of Art

08.04.2019 | 16:10

Нови територии за театъра, сценографията във VR и пътешествия по Дунав