10 години импровизационен театър – как се играе без роли и сценарий?

04.03.2019 | 10:05