Джаз от Сингапур до Ню Йорк: Мая Нова с 5 концерта в България

17.12.2018 | 09:57

Крилете на музиката отнасят нашенката от Силистра до Азия, а после САЩ