Иновативно училище в Самоков преплита предметите с фолклора

15.09.2018 | 17:24

Преподавателите не променят учебната програма, но добавят изследователска дейност