Пазарен анализ 8 юли 2015г.

08.07.2015 | 22:05

Коментар на Кузман Илиев