Икономика на светло и предизвикателствата пред българската икономика

06.07.2015 | 17:04

д-р Стефан Петранов, р-л катедра Икономика, СУ "Св. Климент Охридски"