EaSI - заетост и социални иновации

07.05.2015 | 11:42

Анселмо Капороси, консултат по Европейски програми