Деляхме хляба с комшиите: Семра Шабан, кмет на Свободиново

14.03.2015 | 18:24

Репортаж от Родопите, 14 март 2015