Разликата в заплатите на мъжете и жените в ЕС намалява

08.03.2015 | 14:11