Защитата на авторските права в музикалния бизнес

23.02.2015 | 10:19

Вeлизap Сoкoлoв – Зaки, експерт в областта на правото на интелектуалната собственост