Казусът Пирин - екологията срещу бизнеса?

23.02.2015 | 10:10

Красен Станчев, преподавател в СУ, и Боян Рашев, управляващ партньор в "denkstatt Bulgaria"