Формули за успешно здравеопазване, Boom&Bust (15.02.2015)

16.02.2015 | 23:23

Гости: проф. доктор Цекомир Воденичаров, национален консултант по "Организация на здравеопазването и здравен мениджмънт", и Илиан Григоров, съосновател и управител на Сити Клиник.